Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Adres
Miejski Zakład Komunalny
w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój
Rachunek bankowy
19 1020 3668 0000 5102 0463 0747
PKO Bank Polski SA
Godziny pracy
w dni robocze
od 7:00 do 15:00
Biuro Obsługi Klienta
czynne w dni robocze w godz. 7:00 do 15:00
tel. 74 865 17 70
poza tymi godz. kontakt na
infolinia 801 177 207
Centrala - sekretariat
tel. 74 865 17 80
e-mail mzk@mzk-polanica.pl
Prezes Zarządu
godziny przyjęć interesantów
wt. od 11:00 do 13:00
 pt. od   8:00 do 10:00

Jacek Tyniec
Obowiązki Kierownika
Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej
pełni Prezes Zarządu
kom. 691 730 499
tel. 74 865 17 81
e-mail jacek.tyniec@mzk-polanica.pl
Beata Gaworowska
Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej
kom. 603 098 876
tel. 74 865 17 79
e-mail beata.gaworowska@mzk-polanica.pl
Violetta Żmija
Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej
kom. 695 751 222
tel. 74 865 17 85
e-mail violetta.zmija@mzk-polanica.pl
Bartosz Palej
Koordynator ds. gospodarki odpadami
Oddział Oczyszczania Miasta
kom. 885 776 877
tel. 74 868 14 84
e-mail bartosz.palej@mzk-polanica.pl
Łukasz Misiak
Kierownik
Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
kom. 607 030 616
tel. 74 868 13 94
e-mail lukasz.misiak@mzk-polanica.pl


Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. z siedzibą w 57-320 Polanicy-Zdroju przy ul. Spacerowej 2.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pracownik Spółki. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail iod@mzk-polanica.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zostały określone w Polityce prywatności