Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Cennik produktów i usług świadczonych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

.: Cennik produktów i usług :.
Lp.UsługaKlasyfikacja
PKWiU
Jednostka
miary
Cena
netto
Stawka
VAT
Wartość
VAT
Cena
brutto
Wynajem pojazdów
1.Piaskarka49.41.20.0godz.297,0023%68,31365,31
2.Polewarka49.41.20.0godz.297,0023%68,31365,31
3.Ciężarówka : wywrotka, PIAGGIO, RENAULT MASTER49.41.20.0godz.100,0023%22,77123,00
4.Renault Master49.41.20.0godz.100,0023%23,00123,00
5.Nissan Cabstar49.41.20.0godz.110,0023%25,30135,30
5a.Unimog49.41.20.0godz.130,0023%29,90159,90
5b.Iveco (samochód ciężarowy)49.41.20.0godz.130,0023%29,90159,90
Wynajem maszyn budowlanych
6.Koparko-ładowarka      
6.1.roboty ziemne43.12.12.0godz.150,0023%34,50184,50
6.2.roboty ziemne z młotem hydraulicznym43.12.12.0godz.220,0023%50,60270,60
6.3.dojazd km7,0023%1,618,61
7.Minikoparka      
7.1.roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów
oraz przemieszczaniem ziemi
43.12.12.0godz.120,0023%27,60147,60
7.2.dojazd km7,0023%1,618,61
7aŁadowarka Doosan43.12.12.0godz.160,0023%36,80196,80
8.Stopa wibracyjna43.12.12.0godz.80,0023%18,4098,40
9.Piła do asfaltu42.21.22.0godz.100,0023%23,00123,00
10.Ubijarka spalinowa42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
11.Młot udarowy42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
12.Motopompa HONDA wypompowywanie wody zanieczyszczonej, szlamu42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
13.Agregat prądotwórczy42.21.22.0godz.80,0023%18,4098,40
14.Zgrzewarka elektro-oporowa42.21.22.0godz.150,0023%34,50184,50
14aPompa szlamowa hydrauliczna mała42.21.22.0godz.70,0023%16,1086,10
14bPompa szlamowa hydrauliczna duża42.21.22.0godz.90,0023%20,70110,70
14cWiertnica - wykonanie 1 otworu42.21.22.0wg kalkulacji
indywidualnej
  0,000,00
14dPłyta wibracyjna 450 kg godz.120,0023%27,60147,60
Wynajem nieruchomości
15.Warsztat68.20.12.0godz.43,0023%9,8952,89
16.Korzystanie z kanału zewnętrznego68.20.12.0godz.22,0023%5,0627,06
17.Usługi parkingowe      
17.1.parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta
lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
(pojazdy osobowe do 2,5 t, małe maszyny budowlane)
52.21.24.08 godz.22,0023%5,0627,06
17.2.parkowanie pojazdów na terenie Oddziału Oczyszczania Miasta
lub Oddziału Wodociągów i Kanalizacji
(pojazdy osobowe i ciężarowe powyżej 2,5 t, duże maszyny budowlane)
52.21.24.08 godz.32,0023%7,3639,36
Usługi z zakresie utrzymania dróg i terenów zielonych
18.Koszenie kosą spalinową terenów zielonych81.30.10.0godz.110,008%8,80118,80
19.Koszenie kosiarką ciągnikową terenów zielonych81.30.10.0godz.170,008%13,60183,60
20.Cięcie żywopłotu81.30.10.0godz.140,008%11,20151,20
21.Rozdrabnianie odpadów zielonych81.30.10.0godz.110,008%8,80118,80
21.1.dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój km9,9023%2,2812,18
22.Oczyszczanie chodników letnie (jednokrotne)
usługa w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów i podwórek
81.29.12.0m20,538%0,040,57
23.Oczyszczanie chodników letnie (całosezonowe)
usługa w zakresie zamiatania i polewania dróg, chodników, placów i podwórek
81.29.12.0wg kalkulacji
indywidualnej
    
24.Oczyszczanie chodników zimowe (jednokrotne)
usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu
81.29.12.0m21,088%0,091,17
25.Oczyszczanie chodników zimowe (całosezonowe)
usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą, usuwania śniegu
81.29.12.0wg kalkulacji
indywidualnej
    
26.Oczyszczanie schodów letnie (jednokrotne)
usługa w zakresie zamiatania
81.29.12.0m20,648%0,050,69
27.Oczyszczanie schodów zimowe (jednokrotne)
usługa w zakresie posypywania piaskiem i solą, usuwania śniegu
81.29.12.0m21,298%0,101,39
28.Oczyszczanie sprzętem specjalistycznym81.29.12.0godz.223,008%17,84240,84
29.Oczyszczanie zamiatarką samojezdną81.29.12.0godz.275,008%22,00297,00
30.Oczyszczanie zamiatarką ciągnikową81.29.12.0godz.225,508%18,04243,54
31.Usługi polewarką w zakresie polewania dróg, chodników, placów i podwórek81.29.12.0godz.277,208%22,18299,38
32.Dowóz wody polewarką (+ koszt wody)36.00.20.0godz.277,208%22,18299,38
33.Ciągnik z pługiem usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą81.29.12.0godz.223,308%17,86241,16
34.Piaskarka usługi w zakresie posypywania dróg, chodników, placów, podwórek piaskiem i solą81.29.12.0godz.311,308%24,90336,20
Usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych
35.Wywóz odpadów z nieruchomości      
35.1.tzw. pozostałości po segregacji i odpadów zmieszanych38.11.21.0m3308,008%24,64332,64
35.2.posegregowanych nadających się do recyklingu38.11.11.0m3242,008%19,36261,36
35.3.takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy      
35.3.1.- ziemia, kamienie i gruz38.11.21.0t297,008%23,76320,76
35.3.2.- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe38.11.21.0t528,008%42,24570,24
35.4.wielkogabarytowych (bez załadunku)38.11.21.0t1 501,508%120,121 621,62
35.5.papy z pokryć dachowych38.11.21.0t1 501,508%120,121 621,62
35.6odpady biodegradowalne38.11.21.0m3242,008%19,36261,36
36.Przyjmowanie odpadów na stację przeładunkową      
36.1.komunalnych zmieszanych38.21.10.0t781,008%62,48843,48
36.2posegregowanych nadających się do recyklingu38.21.10.0t726,008%58,08784,08
36.3takich jak: ziemia, kamienie, gruz ceglany i betonowy
(dla terenów zamieszkałych - 1 t /1 raz w roku bezpłatnie)
      
36.3.1.- ziemia, kamienie i gruz38.21.10.0t286,008%22,88308,88
36.3.2.- zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe38.21.10.0t506,008%40,48546,48
36.4.wielkogabarytowych38.21.10.0t979,008%78,321 057,32
36.5.papy z pokryć dachowych38.21.10.0t1 430,008%114,401 544,40
36.6.opon samochodowych do samochodów osobowych (dostawa powyżej 4 szt.)38.11.53.0szt.10,008%0,8010,80
36.7.opon samochodowych do samochodów ciężarowych38.11.53.0szt.30,008%2,4032,40
37.Wynajem kontenera KP-7 (w ramach wywozu odpadów)      
37.1.do 48 godz. w cenie
wywozu
    
37.2.powyżej 48 godz. 24 godz.10,0023%2,3012,30
38.Usługi w zakresie mycia pojemników na odpady komunalne      
38.1.Pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l (wykonywane w trakcie usługi odbioru odpadów)38.11.21.0poj.38,008%3,0441,04
38.2.Pojemnik plastikowy o pojemności od 400 l do 1100 l (wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie)81.29.11.0poj.38,0023%8,7446,74
38.3.Pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l (wykonywanie w trakcie usługi odbioru odpadów)38.11.21.0poj.16,008%1,2817,28
38.4.Pojemnik plastikowy o pojemności od 110 l do 240 l (wykonywanie usługi na oddzielne zlecenie)81.29.11.0poj.16,0023%3,6819,68
Usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych i czyszczenia sieci kanalizacyjnej
39.Wywóz nieczystości płynnych      
39.1.Opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ekologicznych, w dni robocze
w godz. 7.00-15.00
37.00.12.0m340,008%3,2043,20
39.2.Opróżnienie i czyszczenie zbiornika bezodpływowego do 2,5 m3 (ryczałt)37.00.12.01 kurs150,008%12,00162,00
39.3.dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój37.00.12.0km7,008%0,567,56
40.Samochód asenizacyjno-ciśnieniowy      
40.1.udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za pierwsze pół godziny pracy
w dni robocze w godz. 7.00-15.00
37.00.11.01/2 godz.200,008%16,00216,00
40.2udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej, za każde następnie rozpoczęte pół godziny pracy
w dni robocze w godz. 7.00-15.00
37.00.11.01/2 godz.160,008%12,80172,80
40.3.udrożnianie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poza godzinami pracy Spółki37.00.11.0wg kalkulacji
indywidualnej
    
40.4.dojazd poza granice administracyjne gminy Polanica-Zdrój37.00.11.0km7,008%0,567,56
Usługi budowlane i remontowe na sieci wod-kan
41.wykreślona      
42.wykreślona      
43.wykreślona      
44.Wykonanie wyceny robót wg kalkulacji
indywidualnej
    
45.Budowa sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych36.00.20.0,
37.00.11.0
wg kalkulacji
indywidualnej
    
46.Diagnozowanie awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym za pomocą korelatora42.21.22.01250,0023%57,50307,50
47.Usuwanie awarii na sieciach lub przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych36.00.20.0,
37.00.11.0
wg kalkulacji
indywidualnej
    
48.Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne włączenie 1250,0023%57,50307,50
49.Pomiar ciśnienia w instalacji wewnętrznej 1 pomiar150,0023%34,50184,50
50.Dezynfekcja sieci i przyłączy wodociągowych36.00.20.0wg kalkulacji
indywidualnej
    
51.Nieuzasadnione wezwanie pracowników MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.49.41.20.01200,0023%46,00246,00
Usługi w zakresie obsługi wodomierzy
52.Montaż wodomierza na przygotowanym podejściu zgodnym z Regulaminem dostarczania wody
(cena nie obejmuje urządzenia pomiarowego)
      
52.1.ø 15÷40 mm w lokalach mieszkalnych 1150,008%12,00162,00
52.2.ø 15÷40 mm w pozostałych obiektach 1150,008%12,00162,00
52.3.ø 50÷100 mm w budynkach mieszkalnych 1200,008%16,00216,00
52.4.ø 50÷100 mm w pozostałych obiektach 1200,008%16,00216,00
52.5.powyżej ø100 mm 1250,008%20,00270,00
53.Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika wg kalkulacji
indywidualnej
    
54.Oplombowanie wodomierza 150,008%4,0054,50
55.Oplombowanie wodomierza z powodu zerwania lub uszkodzenie plomb 1200,008%16,00216,00
56.Ekspertyza stanu technicznego wodomierza wg kalkulacji
indywidualnej
    
57.1Odczyt wodomierza dodatkowego (np. ogrodowego)
wykonywany wraz z odczytem wodomierza głównego
36.00.20.01 odczyt4,508%0,364,86
57.2Dodatkowy odczyt wodomierza wykonywany na indywidualne zlecenie36.00.20.01 odczyt50,008%4,0054,00
Instalacja stabilizacji tlenowej
58.Skratki - kod odpadu 19 08 0138.21.10.0t800,008%64,00864,00
59.Zawartość piaskowników - kod odpadu 19 08 0238.21.10.0t800,008%64,00864,00
60.Komunalne osady ściekowe - kod odpadu 19 08 0538.21.10.0t650,008%52,00702,00
61.Inne przyjmowane odpadykod odpadu     
 Odpadowa masa roślinna02 01 03t625,008%50,00675,00
 Odpady z gospodarki leśnej02 01 07t625,008%50,00675,00
 Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetworzenia02 03 04t675,008%54,00729,00
 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 80t650,008%52,00702,00
 Wysłodki02 04 80t650,008%52,00702,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 05 01t625,008%50,00675,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 06 01t625,008%50,00675,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 07 04t625,008%50,00675,00
 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary02 07 80t625,008%50,00675,00
 Odpady kory i korka03 01 01t625,008%50,00675,00
 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (bez zanieczyszczeń innymi frakcjami)16 03 80t625,008%50,00675,00
 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (zanieczyszczone innymi frakcjami)17 03 80t750,008%60,00810,00
 Zużyte peloidy po zabiegach wykonanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
(zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80 - kąpiele borowinowe)
 t650,008%52,00702,00
 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych t750,008%60,00810,00
 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego t750,008%60,00810,00
 Materiał po procesie kompostowania t900,008%72,00972,00
 Drewno inne niż wymienione w 19 12 0619 12 07t450,008%36,00486,00
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(bez zanieczyszczeń innymi frakcjami)
20 01 08t525,008%42,00567,00
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(bez zanieczyszczeń materiałami nieorganicznymi np. worki foliowe)
20 01 08t650,008%52,00702,00
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
(występują wtrącenia materiałów nieorganicznych np. odpady w workach foliowych, plastik, szkło itp.)
20 01 08t695,008%55,60750,60
 Drewno inne niż wymienione w 20 01 3720 01 38t575,008%46,00621,00
 Odpady ulegające biodegradacji
(bez zanieczyszczeń materiałami nieorganicznymi np. worki foliowe)
20 02 01t425,008%34,00459,00
 Odpady ulegające biodegradacji
(występują wtrącenia materiałów nieorganicznych np. odpady w workach foliowych, plastik, szkło itp.)
20 02 01t495,008%39,60534,60
 Odpady z targowisk20 03 02t600,008%48,00648,00
 Odpady z targowisk (zanieczyszczone)20 03 02t650,008%52,00702,00
62.Odpady ulegające biodegradacji, inne niż selektywnie zebrane odpady zielone,
przewidziane do przetworzenia w tym :
kod odpadu     
 Odpadowa masa roślinna02 01 03t450,008%36,00486,00
 Odpady z gospodarki leśnej02 01 07t450,008%36,00486,00
 Surowce i produkty nadające się do spożycia i przetworzenia02 03 04t450,008%36,00486,00
 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)
02 03 80t450,008%36,00486,00
 Wysłodki02 04 80t450,008%36,00486,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 05 01t450,008%36,00486,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 06 01t450,008%36,00486,00
 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 07 04t450,008%36,00486,00
 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne wywary02 07 80t450,008%36,00486,00
 Odpady kory i korka03 01 01t450,008%36,00486,00
 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 03 80t450,008%36,00486,00
 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe19 08 05t450,008%36,00486,00
 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji20 01 08t450,008%36,00486,00
 Drewno inne niż wymienione w 20 01 3720 01 38t450,008%36,00486,00
 Zużyte peloidy po zabiegach wykonanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
(zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 81 - kąpiele borowinowe)
ex 18 01 81t450,008%36,00486,00
63.Odpady z wycinki drzew i krzewów38.11.11.0t0,008%0,000,00
KOMPOL - środek poprawiający właściwości gleby
64.KOMPOL      
64.1.do 2 m3 - ryczałt20.15.80.0ryczałt70,008%5,6075,60
64.2.powyżej 2 m320.15.80.0m330,008%2,4032,40
Worki do selektywnej zbiórki odpadów
65.Worki do selektywnej zbiórki odpadów dla odbiorców nie objętych gminnym systemem wywozu odpadów22.22.11.0szt.1,0023%0,231,23

Cennik produktów i usług obowiązujący od dnia 01.05.2018 r. zatwierdzony Uchwałą Zarządu
MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. z dnia 20.04.2018 r. z późniejszymi zmianami