Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaUnia Europejska
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
tytuł projektu:
Ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową
cel projektu:
Stworzenie inteligentnego, zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową na bazie innowacyjnego systemu GIS 3D oraz modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. Obiektem badań jest miejska sieć wodociągowa i kanalizacja bytowo-gospodarcza w Polanicy-Zdroju
beneficjent:
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. (Lider Konsorcjum)
Politechnika Białostocka
Politechnika Wrocławska
dofinansowanie
projektu z UE:
1 432 317,84 PLN

08.03.2024 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.
informuje o zmianie zapisów w postepowaniach:

USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. SPACEROWEJ 2 W POLANICY–ZDROJU - przetarg nr 2

Ze zmianą informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej 2 - przetarg nr 2

PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. POLNEJ 1 W POLANICY-ZDROJU

Ze zmianą informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej 1

20.02.2024 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do
udziału w:

USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. SPACEROWEJ 2 W POLANICY–ZDROJU - przetarg nr 2

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej 2 - przetarg nr 2

PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. POLNEJ 1 W POLANICY-ZDROJU

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie
PRZETARGI -> Sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej 1

23.01.2024 r.

M iejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. zaprasza do
udziału w USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
PRZY UL. SPACEROWEJ 2 W POLANICY–ZDROJU

Z całością informacji można zapoznać się na podstronie PRZETARGI -> Sprzedaż nieruchomości przy ul. Spacerowej 2 w Polanicy–Zdroju

05.01.2024 r.

M owy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2024 r. znajduje się na podstronie WYWÓZ ODPADÓW lub do pobrania w formie pdf Harmonogram