Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Wykaz stawek stosowanych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

PRZEGLĄDANIE STAWEK ARCHIWALNYCH

TARYFA NA OKRES 3 LAT OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 DO 31.07.2022 ROKU


Taryfa na okres od 01.08.2019 do 31.07.2020 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty z VAT
Jednostka
miary
1Grupa 1cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,68
8,02
6,13
8,66
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,68
3,18
6,13
3,43
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
3Grupa 3cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,68
6,39
6,13
6,90
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty z VAT
  Jednostka miary  
1Grupa 4cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
5,36
0,00
5,79
0,00
zł/m³


Taryfa na okres od 01.08.2020 do 31.07.2021 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty z VAT
Jednostka
miary
1Grupa 1cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,76
8,10
6,22
8,75
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,76
3,25
6,22
3,51
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
3Grupa 3cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,76
6,43
6,22
6,94
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty z VAT
  Jednostka miary  
1Grupa 4cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
5,41
0,00
5,84
0,00
zł/m³


Taryfa na okres od 01.08.2021 do 31.07.2022 roku

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty z VAT
Jednostka
miary
1Grupa 1cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,81
8,19
6,27
8,55
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,81
3,34
6,27
3,61
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
3Grupa 3cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
5,81
6,47
6,27
6,99
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki

Lp.
 
Taryfowa grupa
odbiorców
WyszczególnienieCena/stawka
opłaty netto
Cena/stawka
opłaty z VAT
  Jednostka miary  
1Grupa 4cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
5,44
0,00
5,88
0,00
zł/m³Lp.Taryfowa grupa
odbiorców
Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1.
Zaopatrzenie w wodę:
 
 
  1.1.  GRUPA 1
gospodarstwa domowe, właściciele, wspólnoty, zarządcy
oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości
Budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, hotele, pensjonaty, sklepy, zakłady usługowe i przemysłowe, instytucje
użyteczności publicznej oraz placówki i budynki usługowe i inne, zużywające wodę do celów bytowo-gospodarczych i pożarowych
rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego
  1.2.  GRUPA 2
gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych, właściciele, wspólnoty, zarządcy
oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości
Budynki mieszkalne wielorodzinne, hotele, pensjonaty, sklepy, zakłady usługowe, instytucje użyteczności publicznej
oraz placówki i budynki usługowe i inne, zużywające wodę do celów bytowo-gospodarczych i pożarowych
rozliczane w oparciu o wodomierze lokalowe i dodatkowe
  1.3.  GRUPA 3
gospodarstwa domowe oraz użytkownicy lokali użytkowych, usługowych i handlowych
Lokale mieszkalne i użytkowe zużywające wodę do celów bytowo-gospodarczych
rozliczane w oparciu o wskazania normy zużycia (ryczałty)
2.
Odprowadzanie ścieków:
 
 
  2.1.  GRUPA 4
gospodarstwa domowe, właściciele, wspólnoty, zarządcy
oraz posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości
Odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań
wodomierza głównego, lokalowego, dodatkowego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

Na podstawie Decyzji:
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RET.070.41.2019.PK z dnia 16.07.2019 r.)

Cennik opłat za ścieki
za zrzut ścieków do stacji zlewnej na oczyszczalni (PKWiU 90.01.11)
Lp.Rodzaj opłatyJednostka
miary
Cena
netto
Cena
brutto
1.5 x opłata za ścieki wg obowiązującej taryfy
od 01.08.2021 r. do 31.07.2022 r.
27,20 zł29,38 zł