Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...

Wykaz stawek stosowanych
przez MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.

PRZEGLĄDANIE STAWEK ARCHIWALNYCH

TARYFA NA OKRES 3 LAT OBOWIĄZUJĄCA OD 05.10.2023 DO 04.10.2026 ROKU


Taryfa na okres od 05.10.2023 do 04.10.2024 roku

Wysokość cen i stawek opłat
za dostarczoną wodę
Lp.

0
Taryfowa grupa
odbiorców
1
Wyszczególnienie

2
Cena/stawka
opłaty netto
3
Cena/stawka
opłaty z VAT
4
Jednostka
miary
5
1Grupa 1cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,66
6,08
7,19
6,57
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,82
6,08
7,37
6,57
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
3Grupa 3cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,82
11,30
7,37
12,20
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat
za odprowadzone ścieki
Lp.

0
Taryfowa grupa
odbiorców
1
Wyszczególnienie

2
Cena/stawka
opłaty netto
3
Cena/stawka
opłaty z VAT
4
Jednostka miary

5
1Grupa 1cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
6,33
6,08
6,84
6,57
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
6,41
6,08
6,92
6,57
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc


Taryfa na okres od 05.10.2024 do 04.10.2025 roku

Wysokość cen i stawek opłat
za dostarczoną wodę
Lp.

0
Taryfowa grupa
odbiorców
1
Wyszczególnienie

2
Cena/stawka
opłaty netto
3
Cena/stawka
opłaty z VAT
4
Jednostka
miary
5
1Grupa 1cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,82
6,47
7,37
6,99
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,95
6,47
7,51
6,99
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
3Grupa 3cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,95
12,01
7,51
12,97
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat
za odprowadzone ścieki
Lp.

0
Taryfowa grupa
odbiorców
1
Wyszczególnienie

2
Cena/stawka
opłaty netto
3
Cena/stawka
opłaty z VAT
4
Jednostka miary

5
1Grupa 1cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
6,42
6,48
6,93
7,00
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
6,50
6,48
7,02
7,00
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc


Taryfa na okres od 05.10.2025 do 04.10.2026 roku

Wysokość cen i stawek opłat
za dostarczoną wodę
Lp.

0
Taryfowa grupa
odbiorców
1
Wyszczególnienie

2
Cena/stawka
opłaty netto
3
Cena/stawka
opłaty z VAT
4
Jednostka
miary
5
1Grupa 1cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
6,89
6,73
7,44
7,27
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
7,02
6,73
7,58
7,27
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
3Grupa 3cena za dostarczoną wodę
stawka opłaty abonamentowej
7,02
12,49
7,58
13,49
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc

Wysokość cen i stawek opłat
za odprowadzone ścieki
Lp.

0
Taryfowa grupa
odbiorców
1
Wyszczególnienie

2
Cena/stawka
opłaty netto
3
Cena/stawka
opłaty z VAT
4
Jednostka miary

5
1Grupa 1cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
6,51
6,73
7,03
7,27
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiąc
2Grupa 2cena za odebrane ścieki
stawka opłaty abonamentowej
6,59
6,73
7,12
7,27
zł/m³
zł/odbiorcę/miesiącZakres świadczonych usług dla poszczególnych
taryfowych grup odbiorców
Lp.

0
Symbol taryfowej grupy
odbiorców usług
1
Zakres świadczonych usług

2
1.Zaopatrzenie w wodę: 
  1.1.  GRUPA 1Dostarczanie wody w celu wykorzystania jej w:
- gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
  1.2.  GRUPA 2Dostarczanie wody w celu wykorzystania jej w:
- innych niż wyżej wymienione obiekty
  1.3.  GRUPA 3Dostarczanie wody na cele wykazane w art. 22 ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2.Odprowadzanie ścieków: 
  2.1.  GRUPA 1Odbiór ścieków z:
- gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
  2.1.  GRUPA 2Odbiór ścieków z:
- innych niż wyżej wymienione obiekty

Na podstawie Decyzji:
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Decyzja WR.RZT.70.95.2022 z dnia 25.09.2023 r.)