Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o. ul. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdrój, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420, kapitał zakładowy 1 599 800 zł kapitał wpłacony 100 000 zł, NIP 883 177 10 00 REGON 020206230
Deklaracja dostepności serwisu

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Spółka z o.o.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000253420 • NIP 883 177 10 00 • REGON 020206230
kapitał zakładowy 1 599 800 zł • kapitał wpłacony 100 000 zł
•  ul. Spacerowa 2 • 57-320 Polanica-Zdrój •  74 865 17 80 •  74 865 17 77 •  mzk@mzk-polanica.pl •
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. zostały określone w naszej Polityce prywatności - więcej...
Oddział
Gospodarki
Mieszkaniowej

Obowiązki Kierownika Oddziału
pełni Prezes Zarządu
Jacek Tyniec
kom. 691 730 499
tel. 74 865 17 81
e-mail jacek.tyniec@mzk-polanica.pl

Beata Gaworowska
kom. 603 098 876
tel. 74 865 17 79
e-mail beata.gaworowska@mzk-polanica.pl

Violetta Żmija
kom. 695 751 222
tel. 74 865 17 85
e-mail violetta.zmija@mzk-polanica.pl

siedzibą Oddziału Gospo­darki Mieszkaniowej jest główny budynek Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pola­nicy-Zdroju przy ul. Spacero­wej 2. Oddział administruje budynkami wspólnot mieszka­niowych oraz budynkami i lokalami należącymi do za­sobów gminnych. Do zakresu prac należy bieżąca eksplo­atacja i konserwacja oraz zabiegi mające na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej.

siedziba

oddział prowadzi odrębną dokumentację finansowo-księgową dla każdej wspólnoty. Uzyskuje dla nich numery REGON i NIP oraz zakłada konta bankowe. Reprezentuje wspólnoty mieszkaniowe przed kontrahentami i w ich imieniu podpisuje z nimi umowy.